КейбълТех - цялостни решения
052 615 053 ; 0899 892 221
За нас
Кейбъл Тех
“Кейбъл Тех“ ООД съществува от 2005 г. съгласно решение 2835/29.04.2005 г. на Варненския окръжен съд. "Кейбъл Тех" ООД развива приоритетно цялостен инженеринг в строителството, КИП и А, изграждане на електроинсталации и слаботокови системи на промишлени предприятия, жилищни и ваканционни комплекси, административни и бизнес сгради, доставката на електроапаратура, кабели и проводници, автоматика и бариери, системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа и работно време, пожароизвестяване, асемблиране и интегриране на електроапаратура и съоръжения, професионално осветление и озвучаване, системи за светлинни и водни атракции и съоръжения, сцени и конструкции, платформи и подемници. "Кейбъл Тех" ООД е директен вносител на апаратура от водещите производители в бранша.
Начало | За нас

Кейбъл Тех ООД - цялостни решения

               

“Кейбъл Тех“ ООД е основан през 2005 г. съгласно Решение 2835/29.04.2005 г. на Варненският окръжен съд. Създадена изцяло с частен капитал "Кейбъл Тех" ООД развива приоритетно цялостен инженеринг в строителството, енергийната ефективност, климатизацията, КИП и А, изграждането  на електроинсталации и слаботокови системи на промишлени предприятия, жилищни и ваканционни комплекси, административни и бизнес сгради, доставката на електроапаратура, кабели и проводници, автоматика и бариери, системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа и работно време, пожароизвестяване, асемблиране и интегриране на ел. табла  и съоръжения, професионално осветление и озвучаване, системи за светлинни и водни атракции и съоръжения, сцени и конструкции, платформи и подемници. „Кейбъл Тех“ ООД е директен вносител на оборудване от водещи производители в бранша.
От 2005 г. до днес компанията инвестира в повишаване на квалификацията на управленският и техническият персонал. Развива собствени търговски канали и подобрява организационно – управленската си структура повишавайки нейната ефективност. Това доведе до налагането на пазара на името на фирмата като синоним на бързина, качество и компетентност при решаването на сложни задачи в строителството, енергийната ефективност, иженеринга и доставката на специализирано оборудване. Целият изпълнителен състав преминава ежегоден курс и защитава квалификационни групи по безопастност на труда.

Осъществявайки вертикална стратегия на развитие, „Кейбъл Тех” ООД освен като добра инженерингова структура и интегратор, се развива и като основен доставчик на електро табла и електро оборудване, ОВК системи, автоматика, сградна автоматизация, както и на системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение и сигурност, СКС, пожароизвестяване, професионално  озвучаване и оповестяване, ефектно архитектурно и професионално осветление, специализирани тренажори и макети за обучение. Днес с основание можем да претендираме за технолочино „ноу хау” в сферите на инженеринга който развиваме. Добре организираната материална обезпеченост, логистична база, технически екип и изпълнителски кадри ни позволяват да предлагаме цялостни решения в строителството и да изграждаме инталациите на обществени и промишлени сгради от всякакъв тип локализирани, както на територията на страната, така и в Европа и страните от бившият съветски блок.

 Компанията разполага и с комплектно скеле и механизация, както и с цех за производство и оборудване на промишлени ел. табла, стендове и тренажори.   

От началото на 2010 г. "Кейбъл Тех" ООД е вписан в Централният Професионален Регистър на Строителя в Република България с обхват строежи от I- ва, II - ра, III - та, IV - та и V - та група. "Кейбъл Тех" ООД е член на Камарата на Строителие в Република България. Внедрени са системи за управление на качеството, опазване на околната среда и безопасни условия на труд по стандарти ISO 9001:2008, ISO 14 001:2004 и OHSAS 18001:2007. Кейбъл Тех ООД има сключени договори със служба по трудова медицина, както и договор за предаване на излязло от употреба ЕЕО. 

1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

            Предметът на дейност е инженерингово ориентиран и е съсредоточен в следните области:

 • Цялостно изграждане и реконструкция на сгради и съоръжения;
 • Електроизграждане и електроинсталации (промишлени и офис сгради);
 • ОВК инженеринг, енергийна ефективност;
 • Системно интегриране, КИП и А;
 • Директен внос, доставка и изграждане на конвенционални и мрежово базирани системи за видеонаблюдение;
 • Асемблиране, доставка и монтаж на информационни дисплеи, КИОСКИ и мултимедия;
 • Внедряване на системи за сигурност и контрол на достъпа, пожароизвестяване, оповестяване и газсигнализация;
 • BMS системи и сградна автоматизация;
 • Директен внос на ефектно професионално и архитектурно осветление;
 • Доставка на телефонни централи, хиб. телефонни централи Panasonic, Siemens, ITS, проектиране и изграждане на СКС и мрежи;
 • Професионално озвучаване и озвучителни системи и оборудване;
 • Изграждане на светлино - звукови и водни атракции;
 • Софтуерно и програмно осигуряване, стендове и макети за обучение.

2. КАПИТАЛ:

Фирмата поддържа добра капиталова адекватност и добро управление на оборотния капитал и паричните потоци. “Кейбъл Тех“ ООД работи изцяло със собствен капитал.

3. ЦЕЛИ И МИСИЯ:

 • Надеждно и качествено производство на цялостният инженерингов продукт;
 • Привличане и партнъорство с Европейски инвеститори и партньори за участие в държавни и частни проекти;
 • Спазване на екологичните изисквания и стандарти по отношение на производството;
 • Рентабилност на привлечения капитал.

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, ПОСЛЕДНО ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ И КЛИЕНТИ 

“Кейбъл Тех” ООД е млада компания, в чието управление е влят опитът на добри и опитни специалисти в сферата на инженеринга.

ЕКИП:

Управление

Инж. Десимир Атанасов  - спец. КТТ, СОТС  , стаж. 12 г. -  Управител

Инж. Добромир Добрев – спец. КСТ – и ЕЕ , стаж 12 г – Управител

Инж. Милен Желязков – спец. КСТ , стаж 9 г- системен интегратор

Инж. Тихомир Стоянов  – спец. ОВК , КИП и А , стаж – 7 г – гл. инженер

Изпълнителен състав

Строителни работници и специалисти ЕЕ, КиП и А  - 5 група.

За малкото време, в което сме на пазара имаме основание да претендираме за свое технологично и управленско „ноу-хау”, формирано в екстремните условия на нашата икономика. Клиенти на компанията вече са значителен брой частни инвеститори, големи строителни компании, редица общини и ВиК дружества и дружества работещи в сферата на пътната инфраструктура, търговски вериги, производствени предприятия работещи в сферата на преработвателната, лека и тежка промишленост.                                                             

5. МЕНИДЖМЪНТ

Основна цел на управлението на Компанията е да отразява по най - добрият начин производствените си възможности и пазарната конюнктура. Управленската структура е гъвкава. Ядрото на “Кейбъл Тех” ООД са хора, имащи опит в инженеринговата и техническа дейност, приобщени изцяло към мисията и делата на фирмата.                          

"Кейбъл Тех“ ООД декларира, че произвежда качествен инженерингов продукт и е лоялен бизнес партньор за дългосрочни взаимоотношения.

6. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

Развивайки реално цялостен инженеринг в строителството, електроизграждането и структурните системи постигаме синергичен ефект, който рефлектира в стойността на продукта и дава възможност за постигане на силно конкурентни цени за СМР и доставки. Вертикалната система на разрастване и директният  внос на апаратура и системи, прави конкурентна ценовата политика на „Кейбъл Тех“ ООД по отношение на доставките. Инженерното звено влага последните постижения на водещите Американски, Европейски и Азиатски производители на специализирана апаратура в идейните проекти за управление и контрол на офис и обществени сгради.

                                                                                                      Екипът на „Кейбъл Тех“ ООД

Вносител, доставчик и интегратор на широка гама продукти

КейбълТех ООД е вносител, доставчик и системен интегратор на широка гама продукти на реномирани световни производители.
Покажи всички
DEVI
AXIS Communications
Brickcom
ACTi
Shany
HIKVision
APQ Stage
TAF
UniPos
OMNITRONIC
Eurolite
Eurotruss
Zmorph
Alutruss
БЮЛЕТИН
Бъдете информирани за най-новите технологични тенденции, новини и специални оферти! Регистрирайте се сега!
споделете
Follow us
Follow us
Follow us
Follow us
Follow us
Follow us
Visit us
Follow us
© 2014 - 2024 КейбълТех - цялостни решения, Уеб дизайн Informano