КейбълТех - цялостни решения
052 615 053 ; 0899 892 221
Оборудване за пожароизвестяване
Оборудване за пожароизвестяване, Пожароизвестяване, видеонаблюдение, сигурност и контрол ,
Кейбъл Тех
Кейбъл Тех ООД е официален представител и/или директен вносител на водещите български и европейски производители на оборудване и техника за пожароизвестяване съответстващи на EN 54. Предлагаме както най-добрата цена за централи и техника на UNIPOS, Teletek,BOSCH Security,JOB Detectomat, Siemens, HOCHIKI така и проектиране и изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни системи.

Оборудване за пожароизвестяване

Кейбъл Тех проектира и изгражда пожароизвестителни и пожарогасителни системи с техника и компоненти на водежтите световни производители . Това е наложено от най важното изискване в НАДЕЖДНОСТТА НА  СИСТЕМАТА.

А ето каква е статистиката  в Европа:

При възникване на пожар в сграда с инсталирана пожароизвестителна и пожарогасителна система, материалните щети са 4 пъти по-малки, в сравнение със случаите на сгради, в които отсъства такава.  Това е причината и застрахователните премии изисквани от собствениците  да са много по-ниски за сгради с инсталирана пожароизвестителна или пожарогасителна система. Хуманната причина в случая е, че инсталираната пожароизвестителна и пожарогасителна система много често предотвра-тява човешки жертви, което със сигурност оправдава направената инвестиция.

Пожароизвестителните и пожарогасителните системи са принципно два типа:          

 конвенционална ц-ла UNIPOS           адресируема ц-ла IFS7002   дистанционен панел IFS7002R

Конвенционални системи – кабелната линия излиза от контролния панел и завършва с краен (end of line) елемент, най-често резистор. В продължение на кабелната линия се свързват детектори и ръчни пожароизвестители. Организираните по този начин линии се наричат конвенционални зони (conventional zones).

Адресируеми системи – кабелната линия, на която са разположени различните          устройства, започва от контролния панел и се връща в него.  Линиите на адресируемите системи се наричат кръгове или контури (на англ. loops). Дават възможност за пълно разпознаване на всяко монтирано на кръга устройство по индивидуалния адрес, който то притежава, в което се състои и основното преимущество на тези системи.

Кейбъл Тех проектира системи и от двата типа.

Предимства на адресируемите системи спрямо конвенционалните:

-Позволяват точно локализиране и бързо откриване на мястото на пожара по индивидуалния адрес на активираното устройство;
- Движението на информацията е двупосочно  - от контролния панел към известителните/сигнализиращи устройства и обратно. Наред с другите предимства, като непрекъснато следене състоянието на всяко устройство, това позволява и работоспособност на линията при повреда на кабела, за разлика от конвенционалните системи;
- Позволяват намаляване на дължината на кабелите, необходими за изграждане на системата, използват по-малки и оптимални дължини на кабелите, за разлика от конвенционалните системи;
- Съхраняват информация за състоянието на адресируемите устройства и настъпилите събития в системата;
- Дават възможност за изграждане на разклонения към кръга, в които могат да се използват и конвенционални устройства – това става чрез приложението на адресируеми модули и така допълнително се спестяват кабели;

Системите, позволяващи получаването на значително по-голям обем информация от пожароизвестителните устройства се наричат аналогови или интелигентни. Те са специален вид адресируеми системи, в които стойностите на устройствата се обработват от микропроцесора на контролния панел в съответствие със заложени в него алгоритми, което помага за значително намаляване на фалшивите сработвания. Стойностите на аналоговите детектори могат да бъдат следните: нормално състояние, необходимост от поддръжка, повреда, предварителна аларма, аларма и др. Интелигентните системи имат възможност за едновременна и непрекъсната обработка на множество сигнали, като се отчитат максимален брой характеристики на сигнала (енергия, амплитуда, скорост на промяна и др.)

Важен метод за улесняване локализирането на възникналия пожар и евакуацията на хората в сградата е зонирането. Състои в групиране на устройствата в линиите (конвенционални или адресируеми) в определени зони и позволява разделянето на охраняемия обект на подходящ брой подобекти. За целите на евакуацията е препоръчително зоните да са отделени в отделни противопожарни отсеци (части от сградата, ограничени с огнеустойчиви строителни конструкции). При разделяне на обекта на повече на брой зони, пожарът се открива по-бързо и лесно. Активирането на дадена зони в системата може да се индикира на контролния и чрез светлинна сигнализация чрез LED индикатори. При конфигурирането на зоните следва да се отчитат и фактори като етажност, евакуационни пътища, стълбищни площадки и др.

При конвенционалните системи, активирането на едно устройство от зоната, дава индикация на контролния панел за активиране на цялата зона, без да се посочва кое е сработилото устройство. Поради това при този тип системи се препоръчва ръчните пожароизвестители и детекторите да са конфигурирани в отделни зони. Обикновено при тези системи обхватът на зоната съвпада с броя на монтираните на една линия устройства. Препоръчва се да не се монтират повече от 32 устройства на една зона – ограничение, свързано с максималната защитавана площ и така повредата на един или повече детектори не влияе съществено на работата на цялата система.

Елементи на пожароизвестителните системи

Приемни елементи – приемат информация от обкръжаващата среда (входни параметри). Те са два вида: автоматични (детектори) и ръчни (ръчни пожароизвестители). Детекторите реагират на някои от съпровождащите пожара физикохимични явления (температура, дим, пламък) и ги преобразуват в електрически сигнал, а ръчните пожароизвестители дават възможност за механично задействане на системата от човек.

Междинни елементи – преработват, анализират и коригират постъпилата от приемните елементи информация. Тези елементи обикновено се намират в самите устройства.

Изпълнителни елементи – преобразуват електрическите сигнали, изпратени от междинните елементи, в неелектрическа енергия (активират сирени, блокировки, електромагнитни брави и др.). В тази група се отнасят контролните панели.

Елементите на ПИС са свързани най-често чрез кабели (двупроводни и четирипроводни), служещи за захранване и протичане на информацията. Разпознаването на отделните състояния на детекторите се базира на промяна на тока по линията. Компонентите на системата могат да комуникират помежду си и чрез радиовълни – на този принцип се изграждат безжичните системи за известяване на пожар.

Върху елементите на системата въздействат различни смущаващи фактори със случаен характер (т. нар. странични шумове), които могат да попречат на нормалното функциониране на системата и да предизвикат фалшиви сработвания. Съвременните ПИС дават възможност за  максимално ограничаване на влиянието на тези фактори.

Кейбъл Тех ООД е официален представител и/или директен вносител на водещите български и европейски производители на оборудване и техника за пожароизвестяване предлагащи  EN 54 сертифицирани продукти. Предлагаме както най-добрата цена за централи и техника на UNIPOS, Teletek,BOSCH Security,JOB Detectomat, Siemens, HOCHIKI така и проектиране и изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, консултации, гаранционна и следгаранционна абонаментна поддръжка, профилактика и тестване на вече изградени пожароизвестителни системи.

Прочети повече

Оборудване за пожароизвестяване

Кейбълтех предлага продукти за Оборудване за пожароизвестяване на следните марки

AXIS Communications

КейбълТех предлага широка гама продукти на марката AXIS Communications. Благодарение на директните контакти с производителя сме в състояние да предложим бърза доставка и добри цени. Доставяме само тествани системи с всички необходими сертификати за качество и произход.
Прочети повече >
Спецификации
Ценови листи

UniPos

КейбълТех предлага широка гама продукти на марката UniPos. Благодарение на директните контакти с производителя сме в състояние да предложим бърза доставка и добри цени. Доставяме само тествани системи с всички необходими сертификати за качество и произход.

Прочети повече >
Спецификации
Ценови листи
БЮЛЕТИН
Бъдете информирани за най-новите технологични тенденции, новини и специални оферти! Регистрирайте се сега!
споделете
Follow us
Follow us
Follow us
Follow us
Follow us
Follow us
Visit us
Follow us
© 2014 - 2024 КейбълТех - цялостни решения, Уеб дизайн Informano